Oppimistehtävässä 2c tuli etsiä verkosta jonkun yrityksen sosiaalisen median pelisäännöt. Löysin mielestäni hyvän blogikirjoituksen, jossa on aika kattava ohjeistukset somen käyttöön. https://www.kuulu.fi/blogi/someohjeistus/

  1. Sosiaalisen median ohjeistus on hyvä luoda kirjallisena ja liittää esimerkiksi työsopimuksen kanssa allekirjoitettaviin dokumentteihin. Ohjeistuksen läpikäynti yhdessä työntekijöiden kanssa on tärkeää – jokaisen tulee ymmärtää, mitä yritys toivoo ja ei toivo someviestinnältä.

  2. Kirjaa ohjeistukseen, ketä ohjeistus koskee ja missä tilanteissa. Muista vapaa-aika ja omien laitteiden käyttö!

  3. Mitä asioita haluatte rajata kokonaan somekeskustelun ulkopuolelle? Punnitse salassapitovelvoitteita.

  4. Millaiset asiat voivat somekeskusteluissa vahingoittaa yritystä? Punnitse lojaliteettivelvoitetta tekstin lisäksi myös esimerkiksi kuva- ja videojulkaisujen osalta.

  5. Kiellä nimettömänä esiintyminen yritykseenne liittyen. Työntekijän tekeytyminen asiakkaaksi vaikkapa kehuakseen nimettömänä tuotteitanne verkossa on aina tuomittavaa ja saa yrityksen näyttämään epätoivoiselta.

  6. Mitä seuraamuksia someohjeistuksen rikkomisesta on?

  7. Mitä haluat työntekijän somessa tekevän? Listaa yrityksenne somekanavat ja kannusta työntekijöitä osallistumaan rakentavaan ja positiiviseen keskusteluun. Yrityksenne verkkosisältöön sitoutunut työntekijä on arvokas lisä markkinointiinne!

  8. Seuraa ja monitoroi keskustelua, sekä tuloksia. Muista, että ongelmat on helpompi ennaltaehkäistä kuin hoitaa kriisitilanteessa. Tarvittaessa järjestä henkilöstölle somekoulutusta positiivisen ja yritykselle edullisen viestin vahvistamiseksi verkossa.

"Mikä on pelisääntöjen keskeinen viesti? Kenen vastuulla sääntöjen laatiminen on ja mitä niissä tulisi olla?"

Mielestäni keskeinen viesti on käydä sosiaalisen median pelisäännöt  yhteisesti läpi jo heti uuden työntekijän taloon tullessa. Mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Mihin työntekijöiden jopa toivotaan osallistuvan ja mitä taas seuraa sääntöjen rikkomisesta. Mielestäni yrityksen johdon tulee selvitää ja määrittää pääpiirteet sosiaalisen median säännöistä ja selkeästi tiedottaa niistä koko henkilöstölle. Tarvittaessa sääntöjä olisi hyvä käydä läpi myös tiimeittäin ja ylipäänsä keskustelun tulisi olla avointa ja kaksisuuntaista. Sosiaalisen median mahdollisuudet ja hyödynnettävyys on monelle yritykselle tärkeä osa markkinointia, joten kokonaan siitä ei voi pois jättäytyä. Niinkuin missä tahansa muussakin myös tämän suhteen silmät ja korvat pitää pitää auki ja reagoida nopeasti jos aihetta ilmenee. Vaikka some on joissakin tapauksissa iso uhka on se ehdottomasti myös mahdollisuus ja siihen kannattaa tarttua! :)