Vertailin oman työpaikkani Alten Finlandin sekä kahden muun suunnittelutoimiston(Pöyry ja UKI Arkkitehdit) sosiaalisen median käyttöä. Tutkin yritysten kotisivuja, LinkedIn sivuja sekä Facebook-sivuja. Jo ensimmäisellä silmäyksellä yrityksen kotisivuja tutkiessa huomasin, että UKI Arkkitehtien sivustoilla tiedot ovat suomen kielellä. Kun taas Alten Finland sekä Pöyry on ottanut ja sekoittanut aloitussivulleen tietoja suomeksi ja englanniksi. Linkedin:issä yleisin kieli onkin englanti. Täällä kuitenkin vain Pöyry on tehnyt pääsääntöisesti julkaisunsa englanniksi, kun taas Alten Finland ja UKI Arkkitehdit ovat tehneet julkaisunsa suomeksi.

Yleisilmeiltään jokaisella firmalla on sama tyyli kanavasta riippumatta, joten selkeästi sosiaalisen median käyttöön halutaan panostaa nykypäivänä aikaa ja rahaa. Mielestäni Facebook sivuillaan parhaiten onnistui loistamaan UKI Arkkitehdit. Heidän sivustonsa kertoili heidän arjestaan ja töistään rennolla mutta toki asia tyylillä. Yrityksestä välittyi kuva, että heillä on hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki. UKI Arkkitehdit nousi suosikikseni myös kotisivujen perusteella. Eritoten heidän henkilökohtainen työntekijöiden esittely toi yrityksestä mukavan kuvan ja voisin kuvitella, että se tuo paljon lisäarvoa myös heidän asiakkailleen kun he voivat sivustoilta tutkia kenen kanssa tekevät töitä. Altenin ja Pöyryn kotisivuilta löytyi vain pelkästään eri toimipisteiden yhteystiedot, jotka tuntuivat lähes kliinisiltä verrattanu UKI Arkkitehtien henkilöstö esittelyihin. Jokseenkin samankaltaiselta vaikutti vertailemieni yritysten sosiaalisen median käyttö ja aktiivisuus.

Jos itse olisin työtön työnhakija ja vasta valmistunut suunnittelija , niin vertailemani kotisivujen ja somekanavien  perusteella valitsisin työpaipaikseni UKI Arkkitehdit. He tosin olivat LinkedIn:issä ainoa yritys, jolla ei ollut yhtään avointa työpaikkaa. Voi jäädä miettimään, onko heidän rekrytoinnin takana juuri onnistunut sosiaalisen median käyttö. :)